Сгради

Сграда / Колония Karalen Karalen II Karalen III Karalen IV Kerala Karus Krenos Kalfuris Kropolis
Кметство 25 25 21 2 24 21 24 19 24
Градска стена 24 24 13 24 14 25 13 26
Дворец/Резиденция 8 7 7 5 8 7 7 7 7
Склад 32 30 26 21 30 26 26 26 35
Склад 2 18
Пристанище 23 32 24 1 21 21 18 21 23
Кръчма 29 30 26 29 28 27 27 32
Музей 12 12 12 10 10 8 9 13
Скривалище 32 32 32 32 32 32 32 32
Казарма 27 22 10 24 12 24 12 24
Корабостроителница 25 22 19 17 13 14 13 16
Академия 20 19 19 4 19 20 23 19 19
Дърводелец 32 32 32 26 32 32 32 32 32
Офис на Архитекта 32 32 32 29 32 32 32 32 32
Горска къща 22 24 23 5 22 21 23
Каменоделна 25 25 22 7 23
Винар 20 18
Стъклодув 18
Кула на Алхимика 17
Посолство 5
Търговска кантора
Работилница
Дърво 23 23 22 19 23
Ресурс 19 21 18 13 19
Сграда / Колония Karalen Karalen II Karalen III Karalen IV Kerala Karus Krenos Kalfuris Kropolis
1. archer [29:73]
2. joro1909 [27:78] 50K дърво
3. stormtrooper [27:78] 100K дърво
4. malkoto [26:73]
5. ka4amaka [27:69]
6. sibvaleo [31:74]